Friday, 9 December 2011

Konsep Darab


OPERASI DARAB


            PROSES PENDARABAN MERUPAKAN OPERASI YANG PENTING DAN MEMPUNYAI KAITAN YANG RAPAT DENGAN OPERASI TAMBAH. PENDARABAN SEBENARNYA ADALAH PENAMBAHAN SESUATU ANGKA YANG SAMA BERULANG- ULANG.

CONTOH: NOMBOR 8 DICAMPUR SEBANYAK 4 KALI INI BOLEH DITULIS: 8 + 8 + 8 + 8 = 32
                                 ATAU
                                : 8 x 4 = 32

       SIFIR ADALAH SALAH SATU CARA UNTUK MEMUDAHKAN KITA MENGINGATI JUMLAH HASIL DARAB SESUATU NOMBOR. WALAUPUN SIFIR MEMBANTU KITA MENYELESAIKAN MASALAH BERKAITAN PENDARABAN, KONSEP UTAMA PROSES PENDARABAN PERLU SENTIASA DIINGATI BAGI MEMBANTU KEFAHAMAN UNTUK PENYELESAIAN MASALAH YANG LEBIH RUMIT.

       UNTUK PENGUASAAN KEMAHIRAN MENDARAB, SIFIR YANG PERLU DIINGAT ADALAH SIFIR 1 HINGGA 9 BAGI HASIL DARAB UNTUK NOMBOR YANG LEBIH BESAR KEMAHIRAN, PENDARABAN PERLU DIKUASAI DENGAN BAIK.


PERLU DIINGAT: 1x10= 10
                           10x10=100
                         10x100=1000
                       100x100=10000
                   1000x1000=1,00000   

No comments:

Post a Comment